Rok 2016

 


Před realizací:

Sviadnov

Zateplení rodinného domu - Sviadnov, 
šedým polystyrenem.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- omítka zrnitosti tl. 1,5 mm WEBER
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm ZL4AZL4B

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Bohumín - bytový dům

Zateplení bytového domu - Bohumín, 
šedý polystyren tl. 120 mm.
zateplení šedým EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zatepení pod střechou šedý EPS tl. 120 mm
  vč. omítky
- zateplení podhledu minerální vatou tl. 120 mm
  vč. omítky
- zateplení soklu BD soklovým EPS tl. 20 mm
  vč. provedení obkladu
- atika - natažení armovací tkaniny a omítky
- vylepení šambrán kolem oken
- zhotovení malovaných šambrán
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- osekání šambrán kolem oken
- oklepání nesoudržných částí omítky
- zhotovení malovaých pásů - omítka
- podlepení pod parapety
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm K11780K11710


REFERENCE:


Před realizací:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyren tl. 20 mm vč. omítky
- provedení podbití střechy
- oprava balkónů
- oplechování balkónů
- zateplení půdy - minerální izolací tl. 100 mm
- zateplení podhledu - polyuretan. desky tl. 120 mm
- zateplení stropu sklepa - šedý EPS tl. 60 mm
- zateplení stěny od souseda - polysretanové
  desky tl. 90 mm
- zrnitost omítky 1,5 mm
- betonáž balkónů
- provedení šambrán kolem oken
- odstíny omítek - silikon 1,5 mm ZE2CSE3C

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Bohumín

Zateplení rodinného domu - Bohumín, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 150 mm vč. omítky
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 20 mm
- šedé EPS zátky do KZS
- parapety - dodávka, montáž a PVC zátky
- zrnitost omítky 1,5 mm
- odstíny omítek - silikon 1,5 mm bíláSE2D
- marmolit: M 101

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:Čeladná

Zateplení rodinného domu - Čeladná, 
NEW-THERM (polyuretanovými deskami).
- new-therm systém - desky tl. 100 mm vč. omítky
- new-therm systém - desky tl. 80 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády, polyueratnové

  desky tl. 20 - 40 mm
- použití polyuretanových zátek do KZS
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 70 mm vč.
  armovací tkaniny s tmelem
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 70 mm
- parapety - dodávka, montáž a PVC krytky
- dízdívky, překlad, nadstavení svodů
- zateplení soklovým EPS tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení soklovým EPS tl. 140 mm
- vyrovnání fasády jádrovou omítkou
- odstíny omítek - silikát 1,5 mm K10680K10710

REFERENCE:

Před realizací:

Těrlicko

Zateplení rodinného domu - Těrlicko, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyren tl. 20 mm vč. omítky
- montáž parapetů
- vícepráce (sekání, demontáže, ...)
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS
  tl. 10-40 mm
- zateplení ploché střechy EPS 100S tl. 240 mm
- hydroizolace střechy
- dozdění atiky (vč. demontáže oplechování)
- oplechování atiky
- provedení 3 ks stříšek
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž větracích mřížek a dvířek
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm SE4CMO8E

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Kunčice pod Ondřejníkem

Zateplení rodinného domu - Kunčice pod Ondřejníkem, 
šedý polystyren - OPEN SYSTÉM (děrovaný).

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný
- zateplení bílým EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklovým EPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- podlepování za účelem vyrovnání fasády EPS
  tl. 20 - 50 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka venkovních parapetů, montáž a krytky
- dodávka a montáž fasádních dvířek s OSB rámem
- vyspravování míst fasády jádrovou omítkou, usazování
  elektro dvířek
- zateplení stropu suterénu šedým EPS tl. 80 mm

- odstíny omítek - Baumit open 1,5 mm 03740307
- marmolit - M 314

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Kozlovice

Zateplení rodinného domu - Kozlovice,
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky
dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm

  vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- zrnitost omítky 1,5 mm
- montáž svodů a rýn vč. materiálu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm OR3COR3D

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Komorní Lhotka

Zateplení rodinného domu - Komorní Lhotka,
šedý polystyren - OPEN SYSTÉM (děrovaný).
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný
zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- okno - dodávka, montáž, demontáž, začištění špalet
- zateplení půdy MV Classic 039 tl. 140 mm
- odstíny omítek: Baumit OPEN 1,5 mm 08870884
- marmolit: M328 (006)

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Prostřední Suchá

Zateplení rodinného domu - Prostřední Suchá,
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - 1 patro
- zateplení šedý EPS tl. 140 mm - přízemí
- zateplení šedý EPS tl. 60 mm vč. omítky
- zatepení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka venkovních parapetů
- krytky k parapetům
- montáž parapetů
- zateplení říms XPS tl. 40 - 60 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 90 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka a montáž větracích mřížek
- odstíny omítek: silikon 1 mm OR3BOR4C
- marmolit: M 074

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Fryčovice

Zateplení PŘÍSTAVBY rodinného domu - Fryčovice,
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 20 mm
- betonáž parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- odstín omítky: silikon 1,5 mm 0327

REFERENCE:

Hukvaldy - Dolní Sklenov

Provedení fasády rodinného domu - Hukvaldy - Dolní Sklenov, provedení omítek.
- provedení fasády omítkou Weber 1,5 mm AquaBalance
- provedení špalet oken/dveří omítkou Weber 1,5 mm
  AquaBalance
- provedení soklu - marmolit
- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm bílá
- marmolit: M 101

REFERENCE:

Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedý polystyren.

- zateplení šedý EPS tl. 140 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu soklovým EPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- montáž venkovních parapetů
- dodávka venkovních parapetů
- klempířské práce
- zateplení půdy RD MV tl. 280 mm vč. vytvoření
  pochůzí lávky
- dodávka a montáž parozábrany
- zateplení vnitřní stěny bílý EPS tl. 20 mm
- osekání fasády
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- oplechování - stříška
- úprava hromosvodu
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- omítka Weber.pas AquaBalance
- příplatkový odstín OR6A
- dodávka a montáž fasádních dvířek a ventilačních
  mřížek
- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm
  OR6COR6A
- marmolit: M 105

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu - soklovým EPS tl. 80 mm vč. marmolitu

zrnitost omítky tl. 1,5 mm
omítka Weber.pas AquaBalance
- klempířské práce

dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- imitace klinker - provedeno omítkou
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- montáž hromosvodu
- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm
  HN5BHN5E
- marmolit: M 105

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Studénka

Zateplení rodinného domu - Studénka,
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 150 mm
podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka venkovních parapetů
- betonáž parapetů
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka a montáž větracích mřížek
- demontáž + montáž svodu
- povytažení okapnic
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm HN1CHN1E

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Horní Suchá - Chrost

Zateplení rodinného domu - Horní Suchá,
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
podpelení za účelem vyrovnání fasády
- pracnost napojování říms
- zhotovení pásů na fasádě
- montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek, fasádních dvířek
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení podlahy na půdě bílý EPS tl. 160 mm

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Horní Žukov

Zateplení rodinného domu - Horní Žukov,
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zrnitost omítky 1,5 mm
- montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- zhotovení malovaných šambrán a pruhů na fasádě
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm 00840304 (barva)

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Dobrá u Frýdku-Místku

Zateplení rodinného domu - Dobrá u Frýdku-Místku,
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 100 mm vč. omítky
- kolem dveří polyuretanové desky tl. 20 mm
- kolem garáže šedý EPS tl. 50 mm
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 100 mm
- demontáž dřevěného obložení na fasádě RD
- podlepení části fasády za účelem vyrovnání
- podbití střechy RD - smrkovými palubkami
- dodávka venkovních bezúdržbových parapetů včetně
  montáže a krytek - hliníkové
- montáž obkladu na fasádě RD
 - provedení balkónů
- silikátová omítka Kabe Farben
- odstíny omítek: silikát 1,5 mm K10120,
  Klinker K10120 K10760

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Kunčice pod Ondřejníkem

Zateplení rodinného domu - Kunčice pod Ondřejníkem,
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 150 mm vč. omítky
- šedý EPS tl. 80 mm vč. omítky
- šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky
- bílý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. přípravy pro
  obklad
- komín - 2. vrstva stěrky, penetrace, omítka
- podlepení fasády bílý EPS tl. 100 mm
- podlepení fasády EPS tl. 20 a 30 mm
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- sokl - penetrace, marmolit
- znitost omítky tl. 1,5 mm Weber. pas AquaBalance
- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm
  SE4DSE00
- marmolit: M 040

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Krmelín

Zateplení rodinného domu - Krmelín,
šedý polystyren.

- zateplení šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 40 mm. vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl.  50 mm vč. omítky
- dodávka venkovních parapetů
- montáž parapetů
- krytky k parapetům
- podlepení za účelem vyrovnání - šedý EPS tl. 20 mm
- podlepení za účelem vyrovnání - šedý EPS tl. 30 mm
- podlepení za účelem vyrovnání - šedý EPS tl. 40 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- zrnitost omítky tl. 2 mm
- odstíny omítek: silikon 2 mm 325315 (opera)

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Před realizací:

Palkovice

Zateplení rodinného domu - Palkovice,
šedý polystyren.

- zateplení šedým EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedým EPS tl. 80 mm vč. omítky
podlepení za účelem vyrovnání fasády šedým EPS
  tl. 20 mm
- zateplení šedým EPS tl. 40 mm vč. omítky
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 80 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- osekávání parapetů
- dodávka venkovních parapetů
- montáž parapetů
- krytky k parapetům
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- odstín omítky: silikon 1,5 mm HN8E

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Ostrava - Třebovice

Zateplení rodinného domu - Ostrava-Třebovice,
bílý polystyren.

- zateplení bílým EPS tl. 160 mm vč. Nanopor omítky
  Baumit 1,5 mm zrnitost
- zateplení bílý EPS tl. 80 mm vč. Nanopor omítky
  Baumit 1,5 mm zrnitost
- zateplení bílý EPS tl. 100 mm vč. omítky Nanopor
  Baumit 1,5 mm zrnitost
- zateplení bílý EPS tl. 140 mm vč. omítky Nanopor
  Baumit 1,5 mm znitost
- podlepení za účelem vyrovnání fasády bílým
  EPS tl. 20 mm
- odstín omítek: Baumit Nanopor 1,5 mm
  0019 (bílá), 0902

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE: 

Před realizací:

Václavovice

Zateplení rodinného domu - Václavovice,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- použití šedých EPS zátek do KZS
- natažení armovací tkaniny a omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 160 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 60 mm
- zateplení podlahy na půbě bílý EPS tl. 160 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suteréná šedý EPS tl. 50 mm
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- oplechování
- dodávka a montáž okapových rýn
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm 01940197

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Brušperk

Zateplení rodinného domu - Brušperk,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 80 mm vč. štukové omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž PVC oken
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- příplatek za odstín omítky ZE6B
- zateplení podlahy EPS 1007 tl. 120 mm vč. beton. potěru
- zateplení stropu suterénu polyuretanovými deskami
  tl. 60 mm
- klempířské práce
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka a montáž větracích mřížek a komínků
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm, ZE6BZE6C
- marmolit: M 101

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Třanovice

Zateplení rodinného domu - Třanovice,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm
- zateplení šedým polystyrenem tl. 100 mm včetně
  omítky
- zateplení šedým polystyrenem tl. 80 mm včetně
  omítky
- zateplení stropu suterénu šedým EPS tl. 80 mm včetně
  šetukové omítky
- podbití střechy
- sokl - zateplení XPS tl. 80 mm včetně marmolit
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm
  MAXIT Traube 332334
  Pass 571

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Pražmo

Zateplení rodinného domu - Pražmo,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně
  omítky
- zateplení RD bílý EPS tl. 200 mm včetně omítky
- zateplení XPS tl. 120mm včetně marmolitu
- zateplení XPS tl. 200 mm včetně marmolitu
- vylepení XPS tl. 120 mm a tl. 200 mm
- dodávka a montáž EPS zátek
- klempířské práce
- natažení armovací tkaniny a omítky
- vícepráce (odkopání soklu, nopová folie, zasypání
  včetně materiálu)
- nopová folie včetně ukončovací lišty a hmoždinek
- dodávka venkovních parapetů - RAL 9006
- krytky k parapetům
- montáž parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek a fasádních dvířek
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm BI00SE5D
- marmolit: M 101

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm včetně
  omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 100 mm včetně
  omítky
- demontáž lepenky, navaření nové
- oplechování
- oplechování stříšky
- dodávka a montáž venkovních parapetů včetně PVC
  krytek
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- příplatkový odstín omítky OR4C
- foukaná izolace
- zateplení šedý EPS tl. 140 mm včetně armovací tkaniny
  s tmelem
- odstín omítky: silikon 1,5 mm OR4C

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Ostrava - Krásné Pole

Zateplení rodinného domu - Ostrava-Krásné Pole,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně
  omítky
- osekání soklu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- betonáž parapetu
- dodávka venkovních parapetů včetně montáže a krytek
- dodávka plastových parapetů s montáží a krytkami
- dodávka a montáž větracích mřížek a fasádních dvířek
- navrtání kotvy el. kabelu
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 100 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 120 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 20 mm vč. marmolitu
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu MV tl. 80 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž šedých EPS zátek 
- silikonová omítka 1,5 mm
- odstín omítek: silikon 1,5 mm CE7A
- marmolit: M105

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Petřvald u Karviné

Zateplení rodinného domu - Petřvald u Karviné,
bílý polystyren.

- zateplení bílým polystyrenem tl. 140 mm včetně omítky
- zateplení bílým polystyrenem tl. 180 mm včetně omítky'
- soklový EPS tl. 140 mm
- oklepání nesoudržné omítky na fasádě RD
- vícepráce (vč. materiálu - jádrová omítka)
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS 2-3 cm
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS 1-3 cm
- omítka zrnitosti 1,5 mm
- použití bílých EPS zátek
- oklepání stropu suterénu vč. zateplení bílým
  polystyrenem tl. 140 mm, bez kotvení
- odstín omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm 
  SE4BSE4E

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Šenov

Zateplení rodinného domu - Šenov, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně omítky
- zateplení ostění šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení Kooltherm K5 tl. 70 mm včetně omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm včetně omítky
- zateplení šedý EPS tl. 60 mm včetně omítky
- vyrovnání fasády po demontáži dřevěného obkladu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády tl. 10-30 mm
- demontáž dřevěného obložení
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž fasádních dvířek 
- úprava svodů, hromosvodů
- zhotovení malovaných pruhů na fasádě
- malované šambrány kolem oken
- olepení marmolitu
- zateplení XPS tl. 120 mm včetně marmolitu
- odstín omítek: silikon 1,5 mm 08981034
- marmolit: M321

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Píšť

Zateplení rodinného domu - Píšť, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně omítky
- natažení 2. vrstvy tmele vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka venkovních Al parapetů
- montáž venkovních parapetů
- krytky k parapetům
- dodávka a montáž PVC oken
- zateplení bílý EPS tl. 120 mm vč. přípravy pro obklad
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. přípravy pro obklad
- betonáž balkonu (vč. materiálu)
- dodávka a montáž šedých a bílých EPS zátek
- silikonová omítka BAUMIT zrnitosti 1,5 mm
- odstín omítky: silikon 1,5 mm 0888

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Dobratice

Zateplení rodinného domu - Dobratice, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení šedým polystyrenem tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení podhledu fasády šedým EPS tl. 80 mm
  vč. omítky
- zateplení šedým polystyrenem tl. 220 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 80 mm vč. mozaikové omítky
- zateplení XPS tl. 20 mm vč. mozaikové omítky
- vylepení šedý EPS tl. 120 mm
- zateplení šedým EPS tl. 120 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- zateplení šedým EPS tl. 80 mm vč. mozaikové omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
 tl. 20 mm
- dodávka venkovních parapetů včetně montáže a krytek
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- odstín omítky: silikon 1,5 mm HN1E
- marmolit: M 076

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Jablunkov-Radvanovnovostavba

Zateplení NOVOSTAVBY - Jablunkov-Radvanov, 
open šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem OPEN tl. 140 mm vč.
  omítky
- sokl - vylepení XPS  tl. 100 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- podlepení za účelem vyrovnání fasády bílý EPS
  tl. 100 mm
- zateplení šedý open EPS tl. 140 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- odstín omítky: Baumit Open 1,5 mm 0019 (bílá)

REFERENCE:

Před realizací:

Příbor

Zateplení rodinného domu - Příbor, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu polyuretanovými deskami
  tl. 40 mm vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm 08940896

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Český Těšín

Zateplení rodinného domu - Český Těšín,
bílý polystyren.

- zateplení bílým polystyrenem tl. 170 mm vč. omítky
- zateplení bílým polystyrenem tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení bílým polystyrenem tl. 100 mm vč. omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 80 mm vč.
  omítky
- zateplení bílý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklovým EPS tl. 100 mm vč. marmolitu
- zateplení soklovým EPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení soklovým EPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- dodávka a montáž venkovních parapetů včetně krytek
- dodávka a montáž fasádních dvířek a mřížek
- odstíny omítek: silikon 1,5 SE1CSE1B
- marmolit: M 043

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- osekávání pod oknem vč. termoomítky pod parapety
- vyřezávání do polystyrenu
- montáž větracíh mřížek a dvířek
- dodávka venkovních Al ohýbaných parapetů
- montáž venkovních parapetů
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm OR2COR2B

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Frýdek-Místek - NOVOBILSKÝ 

Zateplení fasády - Frýdek-Místek, 
bílý polystyren.

- zateplení bílým polystyrenem tl. 150 mm vč. nanopor
  omítky 1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 50 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 40 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 80 mm 
- zateplení bílý EPS tl. 120 mm vč. nanopor omítky
  1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 180 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 150 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- zateplení XPS tl. 20 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- nátěr fasády silikonovou fasádní barvou
- montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání bílý EPS tl. 40 mm
- podlepení za účelem vyrovnání bílý EPS tl. 20 mm
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- provedení třpytek na fasádě - karbid křemíku
- zhotovení malovaných pruhů na fasádě
- odstín omítek: 0902, 0908 1,5 Nanopor Baumit

REFERENCE:

Před realizací:

Dobrá

Zateplení rodinného domu - Dobrá, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
  1,5 mm
- zateplení šedý EPS tl. 40 mm vč. omítky 1,5 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- oprava blkonu vč. zateplení podlahovým EPS
  tl. 240 mm, povrchová úprava - dlažba
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 40 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- oplechování
- plochá střecha - tepelná izolace EPS 100S tl. 220 mm
- plochá střecha - hydroizolace
odstíny omítek: silikon 1,5 mm HN5COR4E
marmolit: MAR 102

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Dobrá 

Zateplení rodinného domu - Dobrá, open šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem OPEN tl. 120 mm vč.
  omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 20 mm
- podlepení za účelem vyruvnání fasády šedý EPS 
  tl. 60 mm
- klempířské práce
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž AL parapetů
- vícepráce (osekání špalet, nátěry, přebroušení podbití 
  vč. desky, barvy)
- dodávka a montáž fasádních dvířek a ventilačním mřížek
- odstín omítky: Baumit Open 1,5 mm 0908

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Lubojaty

Zateplení rodinného domu - Lubojaty, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- podlepení nerovností fasády šedý EPS tl. 50 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:Před realizací:

Kujavy

Zateplení rodinného domu - Kujavy, open šedý polystyren.

- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm 
  vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení RD šedý open EPS tl. 160 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- sokl - zateplení XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- balkon - zateplení open šedý EPS tl. 150 mm vč. 
  marmolitu
- vícepráce - hydroizolace (vč. materiálu)
- zateplení RD šedým EPS tl. 160 mm vč. pancéřové
  armovací tkaniny, montáž obkladu
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- plochá střecha - zateplení EPS 100S tl. 160 mm
- stříška - zateplení EPS 100S tl. 80 mm
- hydroizolace střechy
- dozdění atiky
- zateplení vnitřní atiky XPS tl. 60 mm
- oplechování AL 0,8 mm
- žlaby
- dodávka a montáž OSB desek
- demontáž atiky
- svody
- oplechování stříšek
- dodávka a montáž fasádních dvířek 
- dodávka a montáž ventilačních mřížek
- hák žlabu

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Palkovice

Zateplení firemního objektu - Palkovice, 
NEW-THERM (polyuretanovými deskami).

- zateplení firemního objektu polyuretanovými deskami
  tl. 60 mm vč. omítky
- zateplení firemního objektu soklovým EPS tl. 60 mm
  vč. marmolitu
- příplatek za odstín omítky K11770
- dodávka a montáž polyuretanových zátek
- odstín omítky: Novalith K11770
- marmolit: 255C

REFERENCE:

Před realizací:

Mosty u Jablunkova

Zateplení rodinného domu - Mosty u Jablunkova, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu bílý EPS tl. 100 mm
  vč. armovací tkaniny s tmelem
- zateplení půdy MV tl. 220 mm vč. parozábrany
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 20 - 50 mm
- příplatek za zrnitost omítky 2 mm
- příplatek za odstín omítky 0572
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž PVC oken

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Brušperk

Zateplení rodinného domu - Brušperk, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedým EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 220 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. marmolitu
- zateplení XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- vypelení šedý EPS tl. 140 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem a dř. konstrukce
- dodávka venkovních parapetů včetně montáže a krytek
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm HN5EHN5C
- marmolit: M 102

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Dobrá

Zateplení rodinného domu - Dobrá, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- atika - natažení armovací tkaniny a omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- provedení třpytek na fasádě - karbid křemíku
- zhotovení pásů na fasádě
- dodávka a montáž AL parapetů
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm MO7EMO7B
- marmolit: M 101

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Orlová

Zateplení rodinného domu - Orlová, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení bílým EPS tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení bílým EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení podhledu RD polyuretanovými deskami
  tl. 160 mm
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- dodávak a montáž větracích dvířek a mřížek
- odstíny omítek: SE1BSE1C
- marmolit: M 101

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Frýdlant nad Ostravicí

Zateplení rodinného domu - Frýdlant nad Ostravicí, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD EPS tl. 10-20 mm vč. omítky
- zateplení RD EPS tl. 30 mm vč. omítky
- zateplení RD EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- podlepení za účelem vyrovnání EPS tl. 10-30 mm
- natažení armovací tkaniny a marmolitu
- natažení armovací tkaniny s tmelem
- dodávka venkovních parapetů
- montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- provedení malovaných rohů, říms

- odstíny omítek: HN5EHN5C Weber AquaBalance 1,5
- marmolit: M 037

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Hnojník

Zateplení rodinného domu - Hnojník, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení RD XPS tl. 140 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS tl. 20 mm
- nátěr fasády fasádní barvou
- dodávka a montáž fasádních dvířek a větracích mřížek
- klempířské práce

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Ostrava - Kunčice

Zateplení rodinného domu - Ostrava - Kunčice, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 130 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení RD šedý EPS tl. 80 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení RD šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky 1,5 mm
- balkon - natažení armovací tkaniny a omítky 1,5 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka venkovních parapetů vč. montáže a PVC krytek
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 50 mm
- zateplení půdy bílý EPS tl. 200 mm vč. parozábrany
- zateplení půdy MV tl. 200 mm vč. parozábrany

- odstíny omítek: HN8CHN8E Weber AquaBalance 1,5

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Slavkov u Opavy

Zateplení rodinného domu - Slavkov u Opavy, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 90 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 350 mm vč. omítky
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 60 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Baška - Hodoňovice

Zateplení rodinného domu - Baška-Hodoňovice, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- dodávka venkovních parapetů
- montáž venkovních parapetů
- oplechování (klempířské práce)
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- odstín omítky: HN5E Weber AquaBalance 1,5

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Sedliště

Zateplení rodinného domu - Sedliště, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Havířov - Životice

Zateplení rodinného domu - Havířov-Životice, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky nanopor
- zateplení RD šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky nanopor
- natažení armovací tkaniny a omítky nanopor 1,5 mm
- nátěr fasády fasádní barvou
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 40 mm
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 50 mm
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zhotovení šambrán a barevných pruhů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 160 mm
- zateplení stropu suterénu bílý EPS tl. 100 mm
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- odstíny omítek: 05730907 Baumit Nanopor 1,5 mm

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Chotěbuz

Zateplení rodinného domu - Chotěbuz, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka venkovních parapetů včetně montáže
  a PVC krytek
- dodávka a montáž okapů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- zateplení podlahy na půdě bílý EPS tl. 140 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 140 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm

- odstíny omítek: 00190196 silikon 1,5 mm
- marmolit: M 314 (039)

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Před realizací:

Dobrá u Frýdku-Místku

Zateplení rodinného domu - Dobrá u F-M, 
polyuretanové desky (NEW-THERM).

- zateplení polyuretanovými deskami tl. 100 mm
  vč. omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 80 mm
  vč. omítky
- zateplení bílý EPS tl. 80mm vč. omítky
- zatelpení šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 120 mm vč. přípravy pro
  obklad
- sokl - zateplení soklovým EPS tl. 60 mm včetně
  přípravy pro obklad
- montáž venkovních parapetů

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Kopřivnice - Lubina (RD okál)

Zateplení rodinného domu - Kopřivnice-Lubina, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení RD bílý EPS tl. 140 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení RD bílý EPS tl. 50 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení RD soklovým EPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 160 mm včetně
  parozábrany
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- demontáž stávajícího obložení
- dodávka a montáž OSB desek
- nátěr podhledu balkónu fasádní barvou
- navrtnání svodu
- nakládka kontejneru
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- dodávka a montáž PVC oken

- odstíny omítek: SE3CSE3E silikon 1,5 mm
- marmolit: M 101

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Dětmarovice

Zateplení rodinného domu - Dětmarovice, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení podlahy na půdě - rozložení MV tl. 300 mm
  vč. parozábrany
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 100 mm
- odstíny omítek: 0702, 0882 silikon 1,5 mm Baumit
- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
REFERENCE:

Před realizací:

Ostrava - Bartovíce

Zateplení rodinného domu - Chotěbuz, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- klempířské práce
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- napojení říms
- sekání, vícepráce
- dodáva a montáž fasádních dvířek

- odstíny omítek: MO8B, MO5B silikon 1 mm Weber

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Tísek

Zateplení rodinného domu - Tísek, polyuretanové desky (NEW-THERM).

- zateplení polyuretanovými deskami tl. 90 mm vč. omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 60 mm vč. omítky
- zateplení podhledu balkonu polyuretanovými deskami
  tl. 30 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 90 mm vč. marmolitu
- podlepení polyuretanovými deskami tl. 20 mm za účelem
  vyrovnání fasády
- klempířské práce
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž polyuretanových zátek
- příplatkový odstín omítky K 11780
- příplatkový odstín omítky K 11740
- příplatkový odstín omítky K 11 620
- dodávka a montáž větracích mřížek a el. dvířek

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:Před realizací:

Pražmo

Zateplení rodinného domu - Pražmo, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 60 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu a vnitřní stěny šedý
  EPS tl. 80 mm
- vylepení MV tl. 160 mm
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- spodní hrana RD - natažení armovací tkaniny a omítky
- balkon - vysekání, hydroizolace, betonový potěr, montáž
  dlažby
- oplechování balkonu
- dodávka a montáž větracích mřížek a dvířek
- příplatkový odstín 0373

- odstíny omítek: 0375, 0373 silikon 1,5 mm Baumit

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Před realizací + v průběhu:

Mosty u Jablunkova

Zateplení rodinného domu - Mosty u Jablunkova, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení RD polyuretanovými deskami tl. 100 mm
  vč. omítky
- zateplení RD polyuretanovými deskami tl. 170 mm
  vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 120 mm vč. marmolitu
- zateplení stropu sklepa + vnitřní stěny šedý EPS
  tl. 80 mm
- zateplení ši
kmin střechy polyuretanovými deskami
  tl. 110 mm vč. parozábrany
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 140 mm a parozábrana
- zateplení podlahy na půdě MV t. 180 mm
- klempířské práce
- dodávka a montáž šedých a polyuretanových zátek
- dodávka a montáž Al venkovních parapetů

- odstín omítky: 0019 silikon 1,5 mm Baumit
- marmolit: M 314

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Před realizací:

Brušperk

Zateplení rodinného domu - Brušperk, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. omítky

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Bukovec

Zateplení rodinného domu - Bukovec, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- montáž venkovních parapetů
- zateplení soklu RD XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- sokl - natažení tmele včetně marmolitu
- osekání špalet, parapetů
- zhotovení malovaných pruhů na fasádě
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- zateplení podlahy na půdě - rozložení MV tl. 160 mm

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Havířov - Prostřední Suchá

Zateplení rodinného domu - Havířov-Prostřední Suchá, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení podhledu šedý EPS tl. 240 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 100 mm + obklad
- balkóny, zídky, podhledy, boky - provedení do omítky
- dodávka a montáž venkovních bezúdržbových parapetů
  včetně montáže a krytek
- dodávka a montáž PVC oken
- klempířské práce
- podlepení fasády za účelem vyrovnání fasády 1-4 cm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Ostrava

Zateplení rodinného domu - Ostrava, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 130 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 220 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklu RD XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž PVC oken/dveří
- dodávka a montáž dveřní sítě 
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení fasády RD bílým EPS tl. 100 mm
- podlepení fasády RD bílým EPS tl. 50 mm
- podlepení fasády RD bílým EPS tl. 20 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- demontáž dřevěného obložení
- vysekání dlažby a betonu + pokládka dlažby
- kopání / sekání, úprava terénu a betonové zídky
- klempířské práce
- sekání dlažby a betonu - terasa
- trhání popínavky, čištění
- příprava stříšky (falešná hrana)
- úprava, napojení izolace (vč. materiálu), větracích otvorů
- odstín omítky: ZL4A, ZL4B silikon 1,5 mm Weber

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Kunčičky u Bašky

Zateplení rodinného domu - Kunčičky u Bašky, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- použití šedých EPS zátek
- zateplení stropu suterénu bílý EPS tl. 100 mm,
  bez povrchové úpravy
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 20 mm
- omítka Weber Aquabalance 1,5 mm

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Opava (Vávrovice)

Zateplení rodinného domu - Opava (Vavrovice), 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- zateplení RD šedý EPS tl. 100 mm vč. armovací tkaniny 
  s tmelem
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS tl. 20 mm
- použití šedých EPS zátek
- odstín omítky: SE4D, EXTR bílá silikon 1,5 mm Weber

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Před realizací:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 140 mm vč. marmolitu - sokl
- zateplení stropu suterénu bílý EPS tl. 100 mm
- zateplení půdy MV tl. 240 mm
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 40 mm, tl. 50 mm, tl. 60 mm a tl. 70 mm
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- provedení pruhů na fasádě
- dodávka a montáž PVC oken
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- odstín omítky: HN6A, HN6C Weber Aquabalance1,5 mm 
- marmolit: M 050

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Frýdek-Místek
Spol. vlastníků bytových jednotek

Zateplení bytového domu - Frýdek-Místek, bílý polystyren.

- zateplení BD bílý EPS tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení BD bílý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- vchod - natažení armovací tkaniny a omítky
- sokl - zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- natažení 2. vrstvy stěrky vč. omítky
- osekání omítky
- ořezání špalet
- úprava hromosvodu
- úprava svodů vč. nových objímek
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- klempířské práce - stříška
- dodávka venkovních parapetů
- krytky k parapetům
- montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž fasádních dvířek a mřížek

REFERENCE:

Před realizací:

PALKOVICE (Myslík)

Zateplení rodinného domu - Palkovice (Myslík), 
šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 90 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 50 mm
- zateplení podlahy na půdě bílý EPS tl. 160 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 160 mm
- dodávka venkovních parapetů vč. montáže
- odstín omítky: 0325 Baumit Nanopor1,5 mm 
- marmolit: M 314

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Před realizací:

Skalice

Zateplení rodinného domu - Skalice, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž revizních dvířek
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 180 mm

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Petřvald u Mošnova

Zateplení rodinného domu - Petřvald u Mošnova, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. omítky 1,5 mm
- zateplení děrovaným EPS šedým tl. 150 mm (open
  systém) vč. omítky 1,5 mm
- zateplení podhledu šedým EPS tl. 240 mm vč. omítky
- provedení fasády do omítky 1,5 mm
- příplatkový odstín omítky - BAUMIT 0883
- zateplení stropu suterénu RD šedým EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu RD minerální vatou tl. 80 mm

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
  aquabalance Weber
- zateplení RD šedým EPS tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení říms šedým EPS tl. 20 mm vč. omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- provedení dvojitých rámečků kolem oken/dveří
- oplechování
- zateplení půdy MV tl. 280 mm vč. parozábrany
- demontáž a montáž svodu
- dodávka a montáž fasádních dvířek a větracích mřížek
- odstín omítky: OR3A, BI00 Weber Aquabalance 1,5 mm 

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Fryčovice

Zateplení rodinného domu - Fryčovice, šedý polystyren - OPEN SYSTÉM (děrovaný).

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky - děrovaný
- zateplení RD bílý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD bílý EPS tl. 20 mm vč. omítky

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 140 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm včetně marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm včetně marmolitu
- vylepení XPS tl. 80 mm bez povrchové úpravy
- vylepení XPS tl. 140 mm bez povrchové úpravy
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- demontáž a  montáž, úprava svodů (vč. objímek)
- oplechování
- demontáž a montáž fasádních dvířek
- odstín omítky: SE1D Weber silikon 1,5 mm 
- marmolit: M 092

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:

Před realizací:

Sviadnov

Zateplení části rodinného domu a provedení fasády
do omítky - Sviadnov.

- zateplení RD bílý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- natažení armovací tkaniny vč. tmele
- osekání omítky, hrubování
- odstín omítky: OR7A Weber Aquabalance 1,5 mm 

REFERENCE:

Před realizací:

Hostašovice

Zateplení rodinného domu - Hostašovice, polyuretanové desky (NEW-THERM).

- zateplení polyuretanovými deskami tl. 90 mm vč. omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 90 mm včetně
  armovací tkaniny s tmelem
- zateplení soklu RD XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu RD XPS tl. 60 mm včetně armovací
  tkaniny s tmelem
- příplatkový odstín omítky K 10610
- dodávka a montáž polyuretanových zátek
- dodávka a montáž venkovních bezúdržbových parapetů

- odstín omítky: K10610 Kabefarben Novalith 1,5 mm 
- marmolit: 265 C

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:
budou doplněny

Tisknout


Přejete si zateplit dům

Zateplete kompletně Váš dům. Nebo chcete zateplit jen část, např. fasádu, střechu, podlahystropy, nebo vyměnit stará okna za nová?

Získejte více info o fasádách »

Rychlý kontakt

FASÁDY - ZATEPLENÍ KWACZEK
Jamnická 348, 738 01
Staré Město u Frýdku-Místku

Telefon: +420 731 501 181
E-mail


FIRMA S NEJVĚTŠÍM POČTEM REALIZACÍ RODINNÝCH DOMŮ V REGIONU A NEJLEPŠÍMI REFERENCEMI


5 důvodů, proč firma KWACZEK

  • Výborné reference a desítky zateplených budov ročně
  • Zateplování budov je naši specializací
  • Patříme k nevýznamnějším hráčům v regionu
  • Cíl je spokojený zákazník
  • Jsme na trhu od roku 2001

Proč zateplovat?

  • Úspora financí za vytápění
  • Omezení tvorby plísní
  • Zlepšení tepelného prostředí uvnitř budovy
  • Eliminace nemocí – alergie, nachlazení, ...
  • Vylepšení architektonického vzhledu domu

Naši partneři

© 2018, Zbigniew Kwaczek – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing