Upravit stránku

První kontinuální výzvy podle nově nastavených podmínek byly vyhlášeny 21. září 2021.

Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR je pověřen administrací, především příjmem a vyhodnocováním žádostí, a zároveň vykonává funkci platební jednotky.

Předpokládaná alokace programu je minimálně 39 mld. Kč, konečná výše bude záviset na řadě faktorů, jako je například cena emisních povolenek.

Nová zelená úsporám je financována z:

 • - nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility), uvedeného v Národním plánu obnovy, a to zejména v prvních letech (19 mld. Kč);
 • - podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS (cca 4 mld. Kč/ročně od r. 2026).

NZÚ pokračuje i v roce 2022.

Pro Moravskoslezský kraj je dotace navýšena o 10% viz. tabulka.

Novinky a změny v obecných podmínkách pro získání dotace najdete na našem firemním blogu - Dotační program pokračuje i v roce 2022!

Na co lze podporu čerpat:

 • - renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • - stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • - nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • - solární termické a fotovoltaické systémy
 • - zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • - podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • - využití tepla z odpadní vody
 • - rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • - výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či napojení na centrální zásobování teplem.
 • - pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových i rodinných domů
 • - výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů
 • - ohřev vody

Kdo může o prostředky požádat:

 • - majitelé a stavebníci rodinných domů
 • - majitelé a stavebníci bytových domů
 • - společenství vlastníků bytových jednotek
 • - bytová družstva
 • - obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům
 • - pověření vlastníci bytových jednotek
 • - nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů
 • - developeři – podnikatelské subjekty
 • - osoby, kterým svědčí právo stavby

 

https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zatepleni/

Zrealizovali jsme zatím přes 379 rodinných domů na dotace v programu NZÚ, a to díky 100% úspěšnosti získání dotací našim zákazníkům.

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a  stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Stav výzvy:
Příjem žádostí         PRODLOUŽENO AŽ DO ROKU 2030

Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám

Zvýšení maximální podpory v oblasti podpory A.4 (Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3) z původních 10.000 Kč na 20.000 Kč. Dále až 5.000,- dotační příspěvek na závěrečnou zprávu.

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti.

Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost

k realizaci energeticky úsporných opatření. Mezi nově podporovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice.

 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Více podrobností

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže.