Firmu Kwaczek pro realizaci zateplení rodinného domu jsem si vybral s ohledem na doporučení známých. Rozhodně ani my jsme nešláply vedle. Veškeré záležitosti týkající se "Zelená úsporám" byly bezchybně zajištěny doporučeným projektantem.
Co se týče samotných realizačních prací, jsem velmi spokojen. Pracovníci vystupovali a pracovali velmi profesionálně. Veškerou suť a jiný nepořádek průběžně odváželi a po sobě ihned uklízeli.
Na závěr umyli i okna :-) ...
Tímto chci firmě Kwaczek a jejímu týmu poděkovat za vše a následujícím případným klientům tuto firmu jednoznačně DOPORUČUJI!!! Děkuji za Vaši profesionalitu a vstřícnost.

Karel Slowik

Prohlédněte si i naše další reference zateplení fasád za rok 2016:

Sviadnov

Zateplení rodinného domu - Sviadnov, 
šedým polystyrenem.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- omítka zrnitosti tl. 1,5 mm WEBER
- odstíny omítek: silikon 1,5 mm ZL4AZL4B

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Bohumín - bytový dům

Zateplení bytového domu - Bohumín, 
šedý polystyren tl. 120 mm.
zateplení šedým EPS tl. 120 mm vč. omítky
- zatepení pod střechou šedý EPS tl. 120 mm
  vč. omítky
- zateplení podhledu minerální vatou tl. 120 mm
  vč. omítky
- zateplení soklu BD soklovým EPS tl. 20 mm 
  vč. provedení obkladu
- atika - natažení armovací tkaniny a omítky
- vylepení šambrán kolem oken
- zhotovení malovaných šambrán
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- osekání šambrán kolem oken
- oklepání nesoudržných částí omítky
- zhotovení malovaých pásů - omítka
- podlepení pod parapety

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm K11780K11710


REFERENCE:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyren tl. 20 mm vč. omítky
- provedení podbití střechy
- oprava balkónů
- oplechování balkónů
- zateplení půdy - minerální izolací tl. 100 mm
- zateplení podhledu - polyuretan. desky tl. 120 mm
- zateplení stropu sklepa - šedý EPS tl. 60 mm
- zateplení stěny od souseda - polysretanové
  desky tl. 90 mm
- zrnitost omítky 1,5 mm
- betonáž balkónů
- provedení šambrán kolem oken

- odstíny omítek - silikon 1,5 mm ZE2CSE3C

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Bohumín

Zateplení rodinného domu - Bohumín, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 150 mm vč. omítky
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 20 mm
- šedé EPS zátky do KZS
- parapety - dodávka, montáž a PVC zátky
- zrnitost omítky 1,5 mm

- odstíny omítek - silikon 1,5 mm bíláSE2D
- marmolit: M 101

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Čeladná

Zateplení rodinného domu - Čeladná, 
NEW-THERM (polyuretanovými deskami).
- new-therm systém - desky tl. 100 mm vč. omítky
- new-therm systém - desky tl. 80 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády, polyueratnové

  desky tl. 20 - 40 mm
- použití polyuretanových zátek do KZS
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 70 mm vč.
  armovací tkaniny s tmelem
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 70 mm
- parapety - dodávka, montáž a PVC krytky
- dízdívky, překlad, nadstavení svodů
- zateplení soklovým EPS tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení soklovým EPS tl. 140 mm 
- vyrovnání fasády jádrovou omítkou

- odstíny omítek - silikát 1,5 mm K10680K10710

REFERENCE:


Těrlicko

Zateplení rodinného domu - Těrlicko, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyren tl. 20 mm vč. omítky
- montáž parapetů
- vícepráce (sekání, demontáže, ...)
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS
  tl. 10-40 mm
- zateplení ploché střechy EPS 100S tl. 240 mm
- hydroizolace střechy
- dozdění atiky (vč. demontáže oplechování)
- oplechování atiky
- provedení 3 ks stříšek
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž větracích mřížek a dvířek
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm SE4CMO8E

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Kunčice pod Ondřejníkem

Zateplení rodinného domu - Kunčice pod Ondřejníkem, 
šedý polystyren - OPEN SYSTÉM (děrovaný).

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný
- zateplení bílým EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklovým EPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- podlepování za účelem vyrovnání fasády EPS
  tl. 20 - 50 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž fasádních dvířek 
- dodávka venkovních parapetů, montáž a krytky
- dodávka a montáž fasádních dvířek s OSB rámem
- vyspravování míst fasády jádrovou omítkou, usazování
  elektro dvířek
- zateplení stropu suterénu šedým EPS tl. 80 mm

- odstíny omítek - Baumit open 1,5 mm 03740307
- marmolit - M 314

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Kozlovice

Zateplení rodinného domu - Kozlovice, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky
dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm 

  vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- zrnitost omítky 1,5 mm
- montáž svodů a rýn vč. materiálu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm OR3COR3D

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Komorní Lhotka

Zateplení rodinného domu - Komorní Lhotka, 
šedý polystyren - OPEN SYSTÉM (děrovaný).
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný
zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- okno - dodávka, montáž, demontáž, začištění špalet
- zateplení půdy MV Classic 039 tl. 140 mm

- odstíny omítek: Baumit OPEN 1,5 mm 08870884
- marmolit: M328 (006)

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Prostřední Suchá

Zateplení rodinného domu - Prostřední Suchá, 
šedý polystyren.
 
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - 1 patro
- zateplení šedý EPS tl. 140 mm - přízemí
- zateplení šedý EPS tl. 60 mm vč. omítky
- zatepení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka venkovních parapetů
- krytky k parapetům
- montáž parapetů
- zateplení říms XPS tl. 40 - 60 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 90 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka a montáž větracích mřížek
- odstíny omítek: silikon 1 mm OR3B, OR4C
- marmolit: M 074
 
- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 
REFERENCE:

Fryčovice

Zateplení PŘÍSTAVBY rodinného domu - Fryčovice, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 20 mm
- betonáž parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS

- odstín omítky: silikon 1,5 mm 0327

REFERENCE:


Hukvaldy - Dolní Sklenov

Provedení fasády rodinného domu - Hukvaldy - Dolní Sklenov, provedení omítek.
- provedení fasády omítkou Weber 1,5 mm AquaBalance
- provedení špalet oken/dveří omítkou Weber 1,5 mm
  AquaBalance
- provedení soklu - marmolit

- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm bílá
- marmolit: M 101

REFERENCE:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.

- zateplení šedý EPS tl. 140 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu soklovým EPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- montáž venkovních parapetů
- dodávka venkovních parapetů
- klempířské práce
- zateplení půdy RD MV tl. 280 mm vč. vytvoření
  pochůzí lávky
- dodávka a montáž parozábrany
- zateplení vnitřní stěny bílý EPS tl. 20 mm
- osekání fasády
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- oplechování - stříška
- úprava hromosvodu
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- omítka Weber.pas AquaBalance
- příplatkový odstín OR6A
- dodávka a montáž fasádních dvířek a ventilačních
  mřížek

- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm 
  OR6COR6A
- marmolit: M 105

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu - soklovým EPS tl. 80 mm vč. marmolitu

zrnitost omítky tl. 1,5 mm
omítka Weber.pas AquaBalance
- klempířské práce

dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- imitace klinker - provedeno omítkou
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- montáž hromosvodu

- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm
  HN5BHN5E
- marmolit: M 105

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Studénka

Zateplení rodinného domu - Studénka, 
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 150 mm
podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka venkovních parapetů
- betonáž parapetů
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka a montáž větracích mřížek
- demontáž + montáž svodu
- povytažení okapnic

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm HN1CHN1E

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Horní Suchá - Chrost

Zateplení rodinného domu - Horní Suchá, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
podpelení za účelem vyrovnání fasády
- pracnost napojování říms
- zhotovení pásů na fasádě
- montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek, fasádních dvířek
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení podlahy na půdě bílý EPS tl. 160 mm


- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Horní Žukov

Zateplení rodinného domu - Horní Žukov, 
šedý polystyren.
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zrnitost omítky 1,5 mm
- montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- zhotovení malovaných šambrán a pruhů na fasádě

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm 00840304 (barva)

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Dobrá u Frýdku-Místku

Zateplení rodinného domu - Dobrá u Frýdku-Místku, 
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 100 mm vč. omítky
- kolem dveří polyuretanové desky tl. 20 mm
- kolem garáže šedý EPS tl. 50 mm
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 100 mm
- demontáž dřevěného obložení na fasádě RD
- podlepení části fasády za účelem vyrovnání
- podbití střechy RD - smrkovými palubkami
- dodávka venkovních bezúdržbových parapetů včetně
  montáže a krytek - hliníkové
- montáž obkladu na fasádě RD
 - provedení balkónů
- silikátová omítka Kabe Farben

- odstíny omítek: silikát 1,5 mm K10120,
  Klinker K10120 K10760

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Kunčice pod Ondřejníkem

Zateplení rodinného domu - Kunčice pod Ondřejníkem, 
šedý polystyren.

- šedý polystyren tl. 150 mm vč. omítky
- šedý EPS tl. 80 mm vč. omítky
- šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky
- bílý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 150 mm vč. přípravy pro 
  obklad
- komín - 2. vrstva stěrky, penetrace, omítka
- podlepení fasády bílý EPS tl. 100 mm
- podlepení fasády EPS tl. 20 a 30 mm
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- sokl - penetrace, marmolit
- znitost omítky tl. 1,5 mm Weber. pas AquaBalance

- odstíny omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm
  SE4DSE00
- marmolit: M 040

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Krmelín

Zateplení rodinného domu - Krmelín,
šedý polystyren.

- zateplení šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 40 mm. vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl.  50 mm vč. omítky
- dodávka venkovních parapetů
- montáž parapetů
- krytky k parapetům
- podlepení za účelem vyrovnání - šedý EPS tl. 20 mm
- podlepení za účelem vyrovnání - šedý EPS tl. 30 mm
- podlepení za účelem vyrovnání - šedý EPS tl. 40 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- zrnitost omítky tl. 2 mm

- odstíny omítek: silikon 2 mm 325315 (opera)

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Palkovice

Zateplení rodinného domu - Palkovice,
šedý polystyren.

- zateplení šedým EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení šedým EPS tl. 80 mm vč. omítky

podlepení za účelem vyrovnání fasády šedým EPS 
  tl. 20 mm

- zateplení šedým EPS tl. 40 mm vč. omítky
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 80 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- osekávání parapetů
- dodávka venkovních parapetů
- montáž parapetů
- krytky k parapetům
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm

- odstín omítky: silikon 1,5 mm HN8E

- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Ostrava - Třebovice

Zateplení rodinného domu - Ostrava-Třebovice,
bílý polystyren.

- zateplení bílým EPS tl. 160 mm vč. Nanopor omítky
  Baumit 1,5 mm zrnitost
- zateplení bílý EPS tl. 80 mm vč. Nanopor omítky
  Baumit 1,5 mm zrnitost
- zateplení bílý EPS tl. 100 mm vč. omítky Nanopor
  Baumit 1,5 mm zrnitost
- zateplení bílý EPS tl. 140 mm vč. omítky Nanopor
  Baumit 1,5 mm znitost
- podlepení za účelem vyrovnání fasády bílým
  EPS tl. 20 mm

- odstín omítek: Baumit Nanopor 1,5 mm
  0019 (bílá), 0902

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE: 


Václavovice

Zateplení rodinného domu - Václavovice,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- použití šedých EPS zátek do KZS
- natažení armovací tkaniny a omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 160 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 60 mm
- zateplení podlahy na půbě bílý EPS tl. 160 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suteréná šedý EPS tl. 50 mm
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- oplechování
- dodávka a montáž okapových rýn

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm 01940197

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Brušperk

Zateplení rodinného domu - Brušperk,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení RD šedý EPS tl. 80 mm vč. štukové omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž PVC oken
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- příplatek za odstín omítky ZE6B
- zateplení podlahy EPS 1007 tl. 120 mm vč. beton. potěru
- zateplení stropu suterénu polyuretanovými deskami
  tl. 60 mm
- klempířské práce
- dodávka a montáž fasádních dvířek
- dodávka a montáž větracích mřížek a komínků

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm, ZE6BZE6C
- marmolit: M 101

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Třanovice

Zateplení rodinného domu - Třanovice,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm
- zateplení šedým polystyrenem tl. 100 mm včetně
  omítky
- zateplení šedým polystyrenem tl. 80 mm včetně
  omítky
- zateplení stropu suterénu šedým EPS tl. 80 mm včetně
  šetukové omítky
- podbití střechy
- sokl - zateplení XPS tl. 80 mm včetně marmolit

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm
  MAXIT Traube 332334
  Pass 571

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Pražmo

Zateplení rodinného domu - Pražmo,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně
  omítky
- zateplení RD bílý EPS tl. 200 mm včetně omítky
- zateplení XPS tl. 120mm včetně marmolitu
- zateplení XPS tl. 200 mm včetně marmolitu
- vylepení XPS tl. 120 mm a tl. 200 mm
- dodávka a montáž EPS zátek
- klempířské práce
- natažení armovací tkaniny a omítky
- vícepráce (odkopání soklu, nopová folie, zasypání
  včetně materiálu)
- nopová folie včetně ukončovací lišty a hmoždinek
- dodávka venkovních parapetů - RAL 9006
- krytky k parapetům
- montáž parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek a fasádních dvířek

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm BI00SE5D
- marmolit: M 101

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm včetně
  omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 100 mm včetně
  omítky
- demontáž lepenky, navaření nové
- oplechování
- oplechování stříšky
- dodávka a montáž venkovních parapetů včetně PVC
  krytek
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- příplatkový odstín omítky OR4C
- foukaná izolace
- zateplení šedý EPS tl. 140 mm včetně armovací tkaniny
  s tmelem

- odstín omítky: silikon 1,5 mm OR4C
 

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Ostrava - Krásné Pole

Zateplení rodinného domu - Ostrava-Krásné Pole,
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně
  omítky
- osekání soklu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- betonáž parapetu
- dodávka venkovních parapetů včetně montáže a krytek
- dodávka plastových parapetů s montáží a krytkami
- dodávka a montáž větracích mřížek a fasádních dvířek
- navrtání kotvy el. kabelu
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 100 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 120 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 20 mm vč. marmolitu
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení stropu suterénu MV tl. 80 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž šedých EPS zátek 
- silikonová omítka 1,5 mm

- odstín omítek: silikon 1,5 mm CE7A
- marmolit: M105

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Petřvald u Karviné

Zateplení rodinného domu - Petřvald u Karviné,
bílý polystyren.

- zateplení bílým polystyrenem tl. 140 mm včetně omítky
- zateplení bílým polystyrenem tl. 180 mm včetně omítky'
- soklový EPS tl. 140 mm
- oklepání nesoudržné omítky na fasádě RD
- vícepráce (vč. materiálu - jádrová omítka)
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS 2-3 cm
- podlepení za účelem vyrovnání fasády EPS 1-3 cm
- omítka zrnitosti 1,5 mm
- použití bílých EPS zátek
- oklepání stropu suterénu vč. zateplení bílým
  polystyrenem tl. 140 mm, bez kotvení

- odstín omítek: Weber AquaBalance 1,5 mm 
  SE4BSE4E

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Šenov

Zateplení rodinného domu - Šenov, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně omítky
- zateplení ostění šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení Kooltherm K5 tl. 70 mm včetně omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm včetně omítky
- zateplení šedý EPS tl. 60 mm včetně omítky
- vyrovnání fasády po demontáži dřevěného obkladu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády tl. 10-30 mm
- demontáž dřevěného obložení
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž fasádních dvířek 
- úprava svodů, hromosvodů
- zhotovení malovaných pruhů na fasádě
- malované šambrány kolem oken
- olepení marmolitu
- zateplení XPS tl. 120 mm včetně marmolitu

- odstín omítek: silikon 1,5 mm 08981034
- marmolit: M321

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Píšť

Zateplení rodinného domu - Píšť, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm včetně omítky
- natažení 2. vrstvy tmele vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- dodávka venkovních Al parapetů
- montáž venkovních parapetů
- krytky k parapetům
- dodávka a montáž PVC oken
- zateplení bílý EPS tl. 120 mm vč. přípravy pro obklad
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. přípravy pro obklad
- betonáž balkonu (vč. materiálu)
- dodávka a montáž šedých a bílých EPS zátek

- silikonová omítka BAUMIT zrnitosti 1,5 mm
- odstín omítky: silikon 1,5 mm 0888

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Dobratice

Zateplení rodinného domu - Dobratice, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení šedým polystyrenem tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení podhledu fasády šedým EPS tl. 80 mm
  vč. omítky
- zateplení šedým polystyrenem tl. 220 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 80 mm vč. mozaikové omítky
- zateplení XPS tl. 20 mm vč. mozaikové omítky
- vylepení šedý EPS tl. 120 mm
- zateplení šedým EPS tl. 120 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- zateplení šedým EPS tl. 80 mm vč. mozaikové omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
 tl. 20 mm
- dodávka venkovních parapetů včetně montáže a krytek
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm

- odstín omítky: silikon 1,5 mm HN1E
- marmolit: M 076
- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Jablunkov-Radvanov - novostavba

Zateplení NOVOSTAVBY - Jablunkov-Radvanov, 
open šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem OPEN tl. 140 mm vč.
  omítky
- sokl - vylepení XPS  tl. 100 mm vč. armovací tkaniny
  s tmelem
- podlepení za účelem vyrovnání fasády bílý EPS
  tl. 100 mm
- zateplení šedý open EPS tl. 140 mm vč. armovací
  tkaniny s tmelem
- zateplení XPS tl. 120 mm vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž šedých EPS zátek

- odstín omítky: Baumit Open 1,5 mm 0019 (bílá)

REFERENCE:


Příbor

Zateplení rodinného domu - Příbor, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu polyuretanovými deskami
  tl. 40 mm vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž fasádních dvířek

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm 08940896

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Český Těšín

Zateplení rodinného domu - Český Těšín, 
bílý polystyren.

- zateplení bílým polystyrenem tl. 170 mm vč. omítky
- zateplení bílým polystyrenem tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení bílým polystyrenem tl. 100 mm vč. omítky
- zateplení polyuretanovými deskami tl. 80 mm vč.
  omítky
- zateplení bílý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklovým EPS tl. 100 mm vč. marmolitu
- zateplení soklovým EPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení soklovým EPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- dodávka a montáž venkovních parapetů včetně krytek
- dodávka a montáž fasádních dvířek a mřížek

- odstíny omítek: silikon 1,5 SE1CSE1B
- marmolit: M 043

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek, 
šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zrnitost omítky tl. 1,5 mm
- osekávání pod oknem vč. termoomítky pod parapety
- vyřezávání do polystyrenu
- montáž větracíh mřížek a dvířek
- dodávka venkovních Al ohýbaných parapetů
- montáž venkovních parapetů

- odstíny omítek: silikon 1,5 mm OR2COR2B

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Frýdek-Místek - NOVOBILSKÝ 

Zateplení fasády - Frýdek-Místek, 
bílý polystyren.

- zateplení bílým polystyrenem tl. 150 mm vč. nanopor
  omítky 1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 50 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 40 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 80 mm 
- zateplení bílý EPS tl. 120 mm vč. nanopor omítky 
  1,5 mm
- zateplení bílý EPS tl. 180 mm vč. omítky
- zateplení XPS tl. 150 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- zateplení XPS tl. 20 mm vč. nanopor omítky 1,5 mm
- nátěr fasády silikonovou fasádní barvou
- montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání bílý EPS tl. 40 mm
- podlepení za účelem vyrovnání bílý EPS tl. 20 mm
- dodávka a montáž bílých EPS zátek
- provedení třpytek na fasádě - karbid křemíku
- zhotovení malovaných pruhů na fasádě

- odstín omítek: 0902, 0908 1,5 Nanopor Baumit

REFERENCE:


Dobrá

Zateplení rodinného domu - Dobrá, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky 
  1,5 mm
- zateplení šedý EPS tl. 40 mm vč. omítky 1,5 mm
- dodávka a montáž šedých EPS zátek
- oprava blkonu vč. zateplení podlahovým EPS
  tl. 240 mm, povrchová úprava - dlažba
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 40 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- oplechování
- plochá střecha - tepelná izolace EPS 100S tl. 220 mm
- plochá střecha - hydroizolace
odstíny omítek: silikon 1,5 mm HN5COR4E
marmolit: MAR 102

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Dobrá 

Zateplení rodinného domu - Dobrá, open šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem OPEN tl. 120 mm vč.
  omítky
- zateplení šedý EPS tl. 20 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS 
  tl. 20 mm
- podlepení za účelem vyruvnání fasády šedý EPS 
  tl. 60 mm
- klempířské práce
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž AL parapetů
- vícepráce (osekání špalet, nátěry, přebroušení podbití 
  vč. desky, barvy)
- dodávka a montáž fasádních dvířek a ventilačním mřížek

- odstín omítky: Baumit Open 1,5 mm 0908

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Lubojaty

Zateplení rodinného domu - Lubojaty, šedý polystyren.

- zateplení šedým polystyrenem tl. 140 mm vč. omítky
- příplatek za zrnitost omítky 1,5 mm
- podlepení nerovností fasády šedý EPS tl. 50 mm
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Kujavy

Zateplení rodinného domu - Kujavy, open šedý polystyren.

- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm 
  vč. armovací tkaniny s tmelem
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení RD šedý open EPS tl. 160 mm vč. omítky
- zateplení šedý EPS tl. 50 mm vč. omítky
- sokl - zateplení XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- balkon - zateplení open šedý EPS tl. 150 mm vč. 
  marmolitu
- vícepráce - hydroizolace (vč. materiálu)
- zateplení RD šedým EPS tl. 160 mm vč. pancéřové
  armovací tkaniny, montáž obkladu
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- plochá střecha - zateplení EPS 100S tl. 160 mm
- stříška - zateplení EPS 100S tl. 80 mm
- hydroizolace střechy
- dozdění atiky
- zateplení vnitřní atiky XPS tl. 60 mm
- oplechování AL 0,8 mm
- žlaby
- dodávka a montáž OSB desek
- demontáž atiky
- svody
- oplechování stříšek
- dodávka a montáž fasádních dvířek 
- dodávka a montáž ventilačních mřížek
- hák žlabu

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Palkovice

Zateplení firemního objektu - Palkovice, 
NEW-THERM (polyuretanovými deskami).

- zateplení firemního objektu polyuretanovými deskami
  tl. 60 mm vč. omítky
- zateplení firemního objektu soklovým EPS tl. 60 mm
  vč. marmolitu
- příplatek za odstín omítky K11770
- dodávka a montáž polyuretanových zátek
- odstín omítky: Novalith K11770
- marmolit: 255C

REFERENCE:


Mosty u Jablunkova

Zateplení rodinného domu - Mosty u Jablunkova, šedý polystyren.

- zateplení RD šedý EPS tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu bílý EPS tl. 100 mm
  vč. armovací tkaniny s tmelem
- zateplení půdy MV tl. 220 mm vč. parozábrany
- podlepení za účelem vyrovnání fasády šedý EPS
  tl. 20 - 50 mm
- příplatek za zrnitost omítky 2 mm
- příplatek za odstín omítky 0572
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž šedých EPS zátek do KZS
- dodávka a montáž PVC oken

- zateplení v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE: