Ludgeřovice

Zateplení rodinného domu - Ludgeřovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. roštu a dřevěného obložení
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- podbití střechy smrkovými palubkami

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- oplechování
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Horní Domaslavice

Zateplení rodinného domu - Horní Domaslavice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky STAR Top
- šedý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky STAR Top
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 140 mm vč. perlinky

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 300 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 220 mm
- vytvoření pochozí podlahy na půdě 
- výměna podpěrného trámu střechy
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Bohumín

Zateplení rodinného domu - Bohumín,
bílým polystyrenem EPS 70F tl. 160 mm.

- bílý polystyrén tl. 160 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Dobrá

Zateplení rodinného domu - Dobrá,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 100 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Ostrava - Proskovice

Zateplení rodinného domu - Ostrava - Proskovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky Nanopor 2 mm - děrovaný (Baumit Opent systém)
- šedý polystyren tl. 120 mm vč. panceřové perlinky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- zateplení podhledu šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky Nanopor 2 mm
- natažení armovací tkaniny vč. omítky Nanopor 2 mm
- provedení barevných pásu na fasádě
- zateplení půdy MV tl. 100 mm
- dodávka a montáž větracích mřížek

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Brušperk

Zateplení rodinného domu - Brušperk,
polyuretanovými deskami tl. 80 mm.

- polyuretanové desky tl. 80 mm vč. omítky

- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu XPS tl. 70 mm vč. marmolitu
- provedení barevných pásů na fasádě 
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek


- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Sedliště

Zateplení rodinného domu - Sedliště,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 60 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 100 mm vč. armovací tkaniny s tmelem
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- provedení barevných pásu na fasádě 
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Ostrava - Zábřeh

Zateplení rodinného domu - Ostrava-Zábřeh,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
šedý polystyren tl. 240 mm vč. omítky 
- zateplení stropu suterénu polyuretanový deskami tl. 50 mm 
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 280 mm 
- zateplení podlahy na půdě bílý EPS tl. 260 mm 
- zateplení šikmin střechy MV tl. 120 + 180 mm vč. montáže SDK

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Dolní Datyně

Zateplení rodinného domu - Dolní Datyně,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)

- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 140 mm 

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení podlahy na půdě šedý EPS tl. 220 mm 
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 260 mm 
- dodávka a montáž okapového systému
- oplechování 
- oklepání nesoudržné omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Morávka

Zateplení rodinného domu - Morávka,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu EPS tl. 80 mm
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Český Těšín

Zateplení rodinného domu - Český Těšín,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- bílý polystyrén tl. 190 mm vč. omítky
- minerální vata tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 120 mm vč. marmolitu
- zateplení soklu XPS tl. 20 mm vč. marmolitu
- natažení armovací tkaniny s tmelem vč. omítky
- provedení barevných pásu na fasádě

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž ventilačních mřížek
- zateplení stropu suterénu MV tl. 100 mm vč. armovací tkaniny s tmelem
- zhotovení podlahy balkonu 
- dodávka a montáž okapového systému

 

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Sviadnov

Zateplení rodinného domu - Ostrava - Sviadnov,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 120 mm vč. open omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. open omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- natažení armovací tkaniny vč. mozaikové omítky 
- dodávka a montáž okapového systému
- zateplení ploché střechy EPS 100S tl. 260 mm
- nadezdívka atik
- oplechování atik
- provedení podbití OSB + omítka

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- klempířské práce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Horní Domaslavice

Zateplení rodinného domu - Horní Domaslavice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 100 mm.

- šedý polystyrén tl. 100 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- klempířské práce
- vícepráce

REFERENCE


Ostrava - Zábřeh

Zhotovení fasády novostavby - Ostrava - Zábřeh,
jádrová omítka tl. 20 mm včetně silikonové omítky 1,5 mm.
 

- zhotovení jádrové omítky tl. 20 mm
- natažení armovací tkaniny s tmelem
- silikonová omítka 
- provedení barevných pásu na fasádě 
- dozdění pod střechou
- dodávka a montáž venkovních parapetů 
- klempířské práce

 

REFERENCE


Ostrava - Radvanice

Zateplení rodinného domu - Ostrava - Radvanice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky na římsu
-
dodávka a montáž PVC oken
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 
- podbití střechy smrkovými palubkami 

- provedení šambrán
- úprava okapového systému

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Prostřední Suchá

Zateplení rodinného domu - Prostřední Suchá,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 240 mm  vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- provedení barevných pásu na fasádě 
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Český Těšín - Mistřovice

Zateplení rodinného domu - Český Těšín - Mistřovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zhotovení vystouplé římsy 
-
dodávka a montáž větracích mřížek a revizních dvířek 
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 
- provedení foukané izolace tl. 300 mm
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Mosty u Jablunkova

Zateplení rodinného domu - Mosty u Jablunkova,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky  

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- klempířské práce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Stonava

Zateplení rodinného domu - Stonava,
polyuretanovými deskami tl. 100 mm.

- polyuretanové desky tl. 100 mm vč. omítky

- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- vícepráce


- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Oldřichovice

Zateplení rodinného domu - Oldřichovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky