Upravit stránku

Ostrava - Proskovice

Zateplení rodinného domu - Ostrava - Proskovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky Nanopor 2 mm - děrovaný (Baumit Opent systém)
- šedý polystyren tl. 120 mm vč. panceřové omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- zateplení podhledu šedý EPS tl. 30 mm vč. omítky Nanopor 2 mm
- natažení armovací tkaniny vč. omítky Nanopor 2 mm
- provedení barevných pásu na fasádě
- zateplení půdy MV tl. 100 mm
- dodávka a montáž větracích mřížek

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Brušperk

Zateplení rodinného domu - Brušperk,
polyuretanovými deskami tl. 80 mm.

- polyuretanové desky tl. 80 mm vč. omítky

- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu XPS tl. 70 mm vč. marmolitu
- provedení barevných pásů na fasádě 
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek


- realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE:


Dolní Datyně

Zateplení rodinného domu - Dolní Datyně,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)

- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 140 mm 

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení podlahy na půdě šedý EPS tl. 220 mm 
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 260 mm 
- dodávka a montáž okapového systému
- oplechování 
- oklepání nesoudržné omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Ostrava - Radvanice

Zateplení rodinného domu - Ostrava - Radvanice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky na římsu
-
dodávka a montáž PVC oken
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 
- podbití střechy smrkovými palubkami 

- provedení šambrán
- úprava okapového systému

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Prostřední Suchá

Zateplení rodinného domu - Prostřední Suchá,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 240 mm  vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- provedení barevných pásu na fasádě 
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Český Těšín - Mistřovice

Zateplení rodinného domu - Český Těšín - Mistřovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zhotovení vystouplé římsy 
-
dodávka a montáž větracích mřížek a revizních dvířek 
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 
- provedení foukané izolace tl. 300 mm
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Mosty u Jablunkova

Zateplení rodinného domu - Mosty u Jablunkova,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky  

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- klempířské práce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Oldřichovice

Zateplení rodinného domu - Oldřichovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení šikmin střechy MV tl. 280 mm vč. montáže SDK
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 280 mm vč. zhotovení pochozí podlahy
- zhotovení příčky 
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- minerální vata tl.140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- podlepení nerovnosti za účelem vyrovnání fasády
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Český Těšín

Zateplení rodinného domu - Český Těšín,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- vícepráce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Koňakov

Zateplení rodinného domu - Koňakov,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu polyuretanovámi deskami tl. 100 mm vč. pancéřové perlinky  
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 

- vícepráce

REFERENCE


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
bílým polystyrenem EPS 70F tl. 200 mm.

- bílý polystyrén tl. 200 mm vč. omítky
- bílý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky
-
zateplení soklu XPS tl. 100 mm vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Karviná

Zateplení rodinného domu - Karviná,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- zateplení soklu XPS tl. 100 mm vč. marmolitu
- provedení barevných pásu na fasádě
- podlepení za účelem vyrovnání fasády
- podbití smrkovými

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Dolní Domaslavice

Zateplení rodinného domu - Dolní Domaslavice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 100 mm vč. omítky
- provedení barevných pásu na fasádě

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Ostrava

Zateplení rodinného domu - Ostrava,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- natažení pancéřové perlinky a omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- zateplení vnitřní stěny šedý EPS tl. 140 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 260 mm
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Horní Tošanovice

Zateplení rodinného domu - Horní Tošanovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 200 mm.

- bílý polystyrén tl. 200 mm vč. omítky
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 

- dodávka a montáž venkovních parapetů

 

REFERENCE


Těrlicko

Zateplení rodinného domu - Těrlicko,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 120 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- zateplení stropu suterénu EPS 100F tl. 40 mm
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Palkovice - Myslík

Zateplení rodinného domu - Palkovice - Myslík,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- bílý polystyren tl. 100 mm vč. omítky 
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. marmolitu
- natažení armovací tkaniny a omítky 
- natažení lepidla a omítky
- provedení podlahy balkonu
- instalace dilatačního profilu
- podbití smrkovými

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce
- vícepráce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Karviná-Louky

Zateplení rodinného domu - Karviná-Louky,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 50 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. mozaikové omítky 
- zateplení římsy šedý EPS tl. 20 mm
- provedení šambrán do marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- montáž revizních mřížek
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 300 mm
- klempířské práce
- vícepráce

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Vyšní Lhoty

Zhotovení fasády rodinného domu - Vyšní Lhoty,
 

- natažení armovací tkaniny a omítky
- provedení barevných pásu na fasádě 

- podbití smrkovými palubkami
- instalace dilatačního profilu 

 

REFERENCE


Palkovice - Myslík

Zateplení rodinného domu - Myslík,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 100 mm.

- šedý polystyrén tl. 100 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 60 mm vč. omítky
- nátěr fasádní barvou
- provedení barevných pásu na fasádě 

- dodávka a montáž venkovních parapetů

 

REFERENCE


Trojanovice

Zateplení rodinného domu - Trojanovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 80 mm.

- šedý polystyrén tl. 80 mm vč. omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce 

 

REFERENCE


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 150 mm.

- šedý polystyrén tl. 150 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 150 mm vč. mozaikové omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky

- výměna okna 
- podbití smrkovými palubkami
- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce 
- vícepráce


 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Ostravice

Zateplení rodinného domu - Ostravice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 200 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 200 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- šedý polystyren tl. 160 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- šedý polystyren tl. 20 mm vč. omítky 
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce
- vícepráce

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Třinec

Zateplení rodinného domu - Třinec,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 260 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. mozaikové omítky 
- podlepení za účelem vyrovnání fasády

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- zateplení stropů suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- klempířské práce

 

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Frýdek-Místek

Zateplení rodinného domu - Frýdek-Místek,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 20 mm vč. omítky

- šedý polystyrén tl. 50 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu XPS tl. 20-50 mm vč. marmolitu
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zateplení podlahy na půdě MV tl. 260 mm
- rekonstrukce balkonů vč. nátěru zábradlí 

- schody - Top stone
- oklepání obkladu 

- provedení barevných pásu na fasádě 
- klempířské práce

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- vícepráce


 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Doubrava

Zateplení rodinného domu - Doubrava,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- šedý polystyren tl. 140 mm vč. omítky 
- bílý polystyrén tl. 80 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. marmolitu
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm

- dodávka a montáž venkovních parapetů

 

 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 

REFERENCE


Staré Město 

Zhotovení fasády novostavby - Staré Město,
termoizolační omítka tl. 20 mm včetně silikonové omítky 1,5 mm.
 

- zhotovení termoizolační omítky tl. 20 mm
- silikonová omítka 
- sokl - natažení armovací tkaniny a mozaikové omítky
- zateplení podhledu balkonu XPS tl. 30 mm vč. omítky 
- podbití střechy - 
OSB desky vč. EPS tl. 20 mm a omítky
- dodávka a montáž venkovních parapetů 

 

REFERENCE


Krmelín

Zateplení rodinného domu - Krmelín,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 60 mm vč. mozaikové omítky 
- podlepení za účelem vyrovnání fasády

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- dodávka a montáž větracích mřížek
- zateplení stropů suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- oprava poškozené střechy

- zateplení ploché střechy EPS 100 S tl. 260 mm vč. hydroizolace
- dozdění atiky
- dodávka a montáž větracích komínku
- klempířské práce


 

realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Baška

Zateplení rodinného domu - Baška,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 140 mm vč. mozaikové omítky

- provedení barevných pásu na fasádě
- dodávka a montáž venkovních parapetů


 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Nošovice

Zateplení rodinného domu - Nošovice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm.

- šedý polystyrén tl. 120 mm vč. omítky
- natažení armovací tkaniny a omítky 
- nátěr silikonovou barvou
- podlepení za účelem vyrovnání fasády 
- klempířské práce

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- vícepráce

 

REFERENCE


Bystřice

Zateplení rodinného domu - Bystřice,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- šedý polystyrén tl. 160 mm vč. omítky

- šedý polystyrén tl. 80 mm vč. omítky
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- vyrovnání kamene z důvodu snížení fasády 
- oklepání atik

- dodávka a montáž venkovních parapetů


 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Vratimov

Zateplení rodinného domu - Vratimov,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- polyuretanové desky tl. 90 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 50 mm vč. mozaikové omítky
- zateplení půdy MV tl. 300 mm vč. vytvoření bednění
- podbití střechy - OSB desky vč. EPS tl. 20 mm a omítky
- provedení barevných pásů na fasádě

- dodávka a montáž venkovních parapetů
- klempířské práce
- vícepráce


 - realizace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

REFERENCE


Prostřední Suchá 

Zateplení rodinného domu - Prostřední Suchá,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm Baumit Open - děrovaný.

- šedý polystyren tl. 120 mm vč. omítky - děrovaný (Baumit Opent systém)
- natažení omítky open

- dodávka a montáž venkovních parapetů
 

REFERENCE


Krmelín

Zateplení rodinného domu - Krmelín,
šedým polystyrenem EPS 70F tl. 140 mm.

- šedý polystyrén tl. 140 mm vč. omítky
- zateplení soklu XPS tl. 80 mm vč. mozaikové omítky
- zateplení půdy MV tl. 260 mm
- zateplení půdy EPS tl. 260 mm
- zateplení stropu suterénu šedý EPS tl. 80 mm
- zhotovení malování šambrán
- zhotovení atiky 

- dodávka a montáž venkovních parapetů